medikal ve finansal yönetimin bütünleşik olduğu sistem