Teletıp Sistemi

, radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7×24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Gönderici hastanenin iş istasyonlarında biriken ya da arşiv sisteminden alınan medikal görüntüler, Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki Tele-Tıp Merkezi’ne DICOM 3 formatında iletilmektedir. Alıcı hastanedeki konsültasyon hekim ya da radyolog, bilgisayarına düşen medikal görüntülerle ilgili işlemleri ve raporlamaları yaparak gönderici hastaneye Tele-Tıp Merkezi üzerinden yeniden gönderim yapabilmektedir.

 

Teletıp Sistemi , Teletıp Programı

 

Sağlık kurumlarının, 1 Ağustos 2018 tarihine kadar, dışarıdan görüntüleme hizmeti satın alıyor olsalar dahi, bu hizmeti faturalandırılabilmeleri için kendi

PACS sistemlerini

kurmaları,   Teletıp ve Teleradyoloji  sistemine entegre atmeleri gerekmektedir. Sağlık kurumlarının, ISO 15504 SPICE II belgesine sahip ve Sağlık Bakanlığı’nın kayıt tescil sisteminde aktif firmalardan hizmet almaları, sistemin sorunsuz ve entegre çalışabilmesi büyük önem arz etmektedir.

Medisoft Hastane Otomasyonu’nun Teletıp + TRS modülü, MR ve BT gibi görüntülerin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi, Medula’ya hastane tarafından gönderilen hizmet kaydı (fatura) ile kontrol edilmesi ve tam entegrasyon halinde ödemenin sorunsuz alınabilmesini sağlamak üzere kurgulanmıştır.