HASTANE YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞİK VE KAPSAMLI ÇÖZÜMLER

Medisoft Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, medikal, finansal ve idari süreçlerin tamamının takibini sağlayan ve entegre çalışan 33 modüle sahip bir hastane yazılımıdır. Tamamen özel sağlık işletmelerinin hastane yönetimine yönelik olarak tasarlanmış bir HBYS sistemidir. Aynı zamanda küçük ölçekli sağlık kuruluşlarına yönelik muayenehane hasta kayıt programı da bulunmaktadır.

Medisoft’un birçok hastane programı arasındaki en önemli farklılığı bütünleşik yapıda olmasıdır. Medikal bölümlerden gelen bilgiler eş zamanlı olarak muhasebe programına da yansır. Bu sayede hatasız medikal muhasebe yönetimi yapılabilmektedir.

start

Medisoft Hastane Bilgi Sistemi, teknolojik alt yapısı sayesinde pek çok sisteme tam entegredir. Bu sayede PACS, RIS ve Teletıp süreçlerinin başarıyla yönetilmesini sağlar. Özellikle teletıp gönderimlerindeki %99,9 gönderim başarı oranıyla kullanıcılarının en büyük yardımcısıdır. ITS, UTS, USS ve e-Nabız dışında, 350’den fazla laboratuvar cihazına, 10’dan fazla dış laboratuvara, Vademecum’a ve en çok tercih edilen özel sigortalara entegrasyonu bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcılarına hız kazandırır ve hatayı önler.

Dijital Hastane

Türkiye’de ve dünyada 200’den fazla sağlık işletmesinde aktif olarak kullanılan ve “dijital hastane” konseptinin en önemli uygulayıcılarından olan Medisoft, personel bordro, insan kaynakları ve personel anket modülleriyle idari süreçlerin de kolay takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda CRM modülü ve hasta sadakati uygulamaları ile hasta memnuniyetini artırır.

Medisoft HBYS, kapsamlılığının yanında kullanıcılarının iş yükünü de önemli oranda azaltır. Klinik ve bölüm bazlı 1000’den fazla SKS raporu hazır olarak sunulmaktadır. Kullanıcı bazlı rapor oluşturup, otomatik mail gönderimi sağladığı gibi, SUT ve ilaç fiyatlarını da otomatik olarak günceller.

HBYS

HBYS Nedir?

Hatane Bilgi Yönetim sistemi ifadesinin kısaltması olan HBYS, Sağlık hizmeti sunan kurumlarda yönetsel, finansal ve tıbbi verilerin dijital ortamda kayıt altına alınmasını, veri entegrasyonunu, depolanmasını, dağıtılmasını, yönetilebilir olmasını sağlayan bilgi sistemleri olarak tanımlanabilir.

HBYS MODÜLLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı, bilgi portallarında bir HBYS’de olması gereken özellikleri ve HBYS modüllerini şöyle tanımlamıştır; HBYS, hastaneye gelen hastaların karşılanması ve kayıtlarının yapılması, sağlık muayenelerinin yapılması, bazı tetkiklerden geçirilmesi, randevu alınması, başka bir sağlık kuruluşuna sevkinin gerçekleştirilmesi, elektronik ortamda recetenin yazılması şifreyle ezcanalerden ilaç alımlarının yapılabilmesi, hastaneye yatış işlemleri, ameliyat gibi operasyonlar, hastaneden taburcu olma işlemleri gibi hastayı ilgilendiren işlemlerin tamamının bilgisayarlar aracılığıyla yapılmasına imkan verir. Bununla birlikte hastane yönetiminin yönetsel ve finanasal işlemleri de yürütülür. Ayrıca hastaların sosyal güvenlik kurumlarıyla olan ilişkilerini de takip eder. Elektronik ortamda bilgi paylaşımı ve alımını gizlilik esasına dayandırarak gerçekleştiririr.


Bu tanımlama doğrultusunda bir HBYS modülleri şöyle olmalıdır: