Talya Bilişim, bünyesindeki Portal ve Özel Entegrasyon çözümleri ile eFatura sisteminde büyük kolaylık sağlıyor.
Otellerin tek yapması gereken işlemin, Gelirler idaresi Başkanlığı’na başvurarak, kullanıcı hesabı açtırmak ve mali mühür almaktan ibaret olduğunu belirten Talya Bilişim Mali Danışmanı Kemal Gürsoy şu bilgileri paylaşıyor; “e-Fatura; kağıt ortamındaki faturalar yerine kullanılması planlanan, dijital ortamda hazırlanan ve transfer edilen, kağıt ortamındaki faturaların matbaada bastırılması, yazdırılması, posta veya kargo ile gönderilip alınması vb. süreçlerdeki zaman, işgücü ve ekipman maliyetlerini azaltan bir araç olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda e-Fatura, Gelir İdaresi için etkili bir denetim aracıdır. Türkiye’de e-Fatura, 05/03/2010 tarihinde yayımlanan 397 Sıra No’lu Vergi Usul Tebliğ ile düzenlenmiş ve bu düzenleme 416, 421 ve 424 Sıra No’lu Vergi Usul Tebliğleri ile güncellenmiştir. Bu tebliğler uyarınca; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle minimum 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri, alkollü içecekler) imal, inşa veya ithal edenler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle minimum 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların e-Fatura kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunluluk kapsamında olmayan işletmeler de başvurmaları halinde e-Fatura kullanma hakkına sahip olacaklardır. Zorunluluk kapsamındaki işletmeler 01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar gerekli hazırlıkları tamamlayarak e-Fatura kullanmaya başlamak zorundadırlar. Mevzuata göre e-Fatura kullanma zorunluluğu olan işletmelerin, e-Fatura yerine fatura düzenlenmesi durumunda bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Uygulamada e-Fatura ile Elektronik Fatura Kayıt Sisteminin (EFKS) karıştırıldığı görülmektedir. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi e-Fatura’dan önce yürürlüğü girmiş ve sadece 6 adet firmanın (Avea, TTNET, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve Bursa Gaz) bu kapsamda fatura düzenlenmesine izin verildiği bir sistemdir. 2008 yılında imzalanan protokol ile bu firmaların tüm müşterilerine dijital ortamda fatura düzenlemelerine izin verilmiştir, e-Fatura sisteminde ise sadece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan işletmelerin birbirlerine kesecekleri faturaları e-Fatura formatında kesmeleri zorunludur. İsteseler dahi bu sisteme kayıtlı olmayan firmalara e-fatura kesme hakları yoktur. Bu bilgiler ışığında şu anda e-fatura kapsamında olan işletmelerin 01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmaları ve bilgi işlem altyapılarını güncelleyerek e-fatura sistemine 31/12/2013’e kadar geçiş yapmaları hem maliyetlerini aıaltacak hem de yasal zorunlulukları yerine getirmelerini sağlayacaktır.”
Kemal Gürsoy: Portal ve Entegrasyon Yönetimi ile Otellerin Yanındayız
Gelirler İdaresi’nin e-fatura gönderimi için mükelleflere 3 farklı seçenek sunduğunu belirten Gürsoy şunları aktarıyor; “Bunlardan ilki olan Portal Yönetimi’nde, Gelirler İdaresi Başkanlığı’na e-fatura portalı üzerinden belirli formatları sağlayacak şekilde bilgi gönderimi yapılır. Web uygulaması niteliğinde olan bu sistemde fatura gönderip almak ve arşivleme yapmak oldukça kolaydır, ancak sistem aylık 5000 adet fatura sınırı bulundurmaktadır. İkinci seçenek Entegrasyon Yöntemi’dir; burada mükellef kendi kullandığı yazılımı Gelirler İdaresi’nin Sistemine entegre eder. Üçüncü seçenek ise Özel Entegratör aracılığıyla e-fatura gönderimi yapmaktır. Özellikle çok sayıda fatura kesen büyük işletmeler için bu yöntem daha uygun görünmektedir. Mükellef isterse özel entegratörün mali mührünü kullanabilir, arşivlemeyi özel entegratör aracılığıyla yapabilir. Talya Bilişim olarak hem Portal hem de Özel Entegrasyon seçeneklerini kullanıcılarımız için hazır hale getirmekteyiz. Otellerimizin tek yapması gereken Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvurarak, kullanıcı açtırmak ve mali mühür almaktan ibaret olacak. Başvuru sırasında sistemin hangi yöntemle kullanılacağının da belirtilmesi gerekiyor. İstenirse önce Portal Yöntemiyle başlayıp sonradan Entegrasyon yaptırmak veya Özel Entegratör aracılığıyla kullanıma geçmek de mümkün. Böyle bir durumda Gelirler İdaresi’ne bilgi vermek ve Özel Entegratör firmayla sözleşme yapmak yeterli oluyor.”