Talya Bilişim Genel Koordinatörü Nilüfer Durukal ve Teknoloji Geliştirme Grubu Başkanı Kemal Oral’ın ev sahipliği yaptığı organizasyona, eFinans  Kanal Yönetim Müdürü İlke Altın’ın sunumu ile başlandı. e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının yasal prosedürleri, uygulama alanları, farkları ve avantajları üzerine yoğunlaşan sunum, soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde gerçekleşti. Tanıtım toplantısına, öğle yemeği sonrası, Talya Bilişim yazılım uzmanı Hakan Çiçek’in Elektra Ticari Set Programı ve e-arşiv entegrasyonu üzerine gerçekleştirdiği sunumla devam edildi. Elektra Ticari Set kullanan tesislerin e-arşiv entegrasyonu sürecindeki avantajları ve kendilerine sunulan ekonomik fiyatlar üzerinde önemle durulan sunum sonrası tüm katılımcılara özel bilgilendirme dosyaları ve sunumlar dijital ortamda takdim edildi.

E- ARŞİV NEDİR? e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanabilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

OTELLERİN BU SİSTEME GEÇMESİ ÇOK KOLAY Öncelikle e-Fatura mükellefi olmaları gerekiyor. GİB’e Başvurarak Mali Mühür Sertifikası aldıktan ve e-Fatura mükellefi olduktan sonra, uygun bir entegratör ile anlaşarak ya da kendi bilişim sistemlerini entegre ederek e-Arşiv mükellefi olabiliyorlar. Elektra Ticari Set kullanan tesisler için bu süreç oldukça kolay. Çünkü muhasebe modülü e-Fatura ve e-Defter uygulamalarından sonra e-Arşiv’e de hazır hale geldi. Bu süreçte eFinans ile çözüm ortaklığı  yapılıyor.  Gerek konnektör yazılımı gerekse kontör bazında oldukça avantajlı fiyatlarla sistemleri kuruluyor.

GELİRİ 5 MİLYON ÜSTÜ OLAN MÜKELLEFLER DİKKAT

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bu noktada bir parantez açmakta yarar görüyorum. Gelişen teknoloji ile beraber mali sistemlerin dijital alana entegrasyonunun tüm mükellefleri kapsayacağı artık bir öngörü değil, yadsınamaz bir gerçek. Zorunlu olmadıkları halde şimdiden e-Fatura, e-defter ve e-Arşiv uygulamalarına adapte olan firmalar gelişim süreçlerinde benzerlerinden daima bir adım önde olacaktır. Aynı zamanda mali evrakların kağıt yerine dijital ortamda saklanmasının sağladığı zaman ve emek tasarrufu ile beraber mali denetim kolaylığı firmalarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır.

OTELLER MİSAFİRLERİN BİLGİLERİNİ GÜVENLE SAKLAYACAK

Tesislerimiz, e-Fatura mükellefi olmayan müşterilere e-Arşiv faturası kesebiliyor ve e-Arşiv sayesinde faturayı hem kağıt çıktı alarak hem de elektronik ortamda iletebiliyor olacaklar.Faturanın 2. Nüshasını elektronik ortamda sakladıklarından ayrıca bir arşivleme yapmak zorunda kalmayacaklar. Faturanın 2.nüshasının elektronik ortamda saklanması ve ibrazı manuel yürüyen musahebe sürecini çok hızlandıracak. Ayrıca Elektronik ortamda hazırlanan e-Arşiv faturası sayesinde otellerimiz misafire ait email, adres vb doğru CRM datasını kolaylıkla elde etmiş ve güvenle saklamış olacaklar

TALYA BİLİŞİM VE E-FİNANS ORTAKLIĞI İLE E-ARŞİV TOPLANTISI

Bu toplantı, Talya Bilişim ve eFinans ortaklığı ile gerçekleştirilen ve  e-Arşiv konusunda tesislerimizi bilgilendirmeyi amaçlayan bir organizasyon. Toplantıya turizm ve sağlık sektöründeki yönetici konumundaki müşterilerimiz iştirak etti. eFinans Kanal Yönetim Müdürü İlke Altın Bey de bizzat katılım göstererek e-Arşiv uygulamalarını anlattı ve sorulara cevap verdi. Tesislerimizin e-Arşiv konusundaki soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyoruz. Toplantıya aynı zamanda Elektra Ticari Set Programı’mız ile ilgili soru – cevap bölümü de ekledik. Yazılım uzmanımız Hakan Çiçek sorulara cevap verdi. Hem müşterilerimiz ile bir araya gelmek hem de e-Arşiv konusunu kapsamlı bir şekilde tartışmak noktasında oldukça yararlı bir toplantı oldu bizim için.