MEDİSOFT – CGM OCTOPUS ENTEGRASYONU İLE
ÖZEL SİGORTA VE KURUM İŞLEMLERİ TEK EKRANDA
Medisoft – CGM Octopus entegrasyonu ile “şirket ayrımı gözetmeksizin” Sigorta Şirketleri ve Banka Vakıf Sandıklarının işlemleri tek ekranda gerçekleştirilebilmektedir. Sistemin kullanımıyla birlikte elektronik doküman transferi sağlanmakta, kağıt kullanımı azaltılmaktadır.
Temel özellikler;
** 15’e yakın Sigorta Şirketi ve Banka Vakıf Sandıkları tek servis deseni yönetimi
** 120’nin üzerinde sağlık kurumu entegrasyonu. Entegre Sağlık kurumları kendi hastane yazılımları içerisinde tek tuş ile provizyon alabilmekte farklı bir sisteme veri girişi ihtiyacı doğmamaktadır.
** Tek entegrasyon ile tüm Sigorta Şirketleri ve Banka Vakıf sandık entegrasyonu
** Dijital doküman transferi yönetimi
** İşlem bazlı çift yönlü ayakta tedavi (AT) ve yatarak tedavi (YT) veri transferi
** Hak sahipliği Sorgulama, Provizyon, Paketleme, ödeme süreçleri ve on-line tahsilat takibi yönetimi
** Tüm hastane bankolarında HBYS üzerinden provizyon alınabilmesi
Medisoft – CGM Octopus üstünden kullanılabilecek sigortalar;
* Allianz Sigorta
* Groupama Sigorta
* Axa Sigorta
* Fortis Sandık
* Sompo Sigorta
* Ziraat Sigorta
* Mapfre Sigorta
* Ak Sandık
* Ray Sigorta
* Halk Sigorta
* Türkiye Sigorta
* Katılım Sağlık
* Zurich Sigorta
* Cigna Sigorta