Metabolik Cerrahi ve obezite ameliyatları konusunda Türkiye’nin en önemli özel sağlık kurumlarından bir olan Özel Etiler Hastanesi, Medisoft Hastane Yazılımı’nın bütünleşik yapısı ile performansını önemli oranda yükseltti.

Özel Etiler Hastanesi, Medisoft Hastane Programı’nın HBYS, muhasebe, demirbaş, insan kaynakları, Mediweb online randevu ve laboratuvar sonuç programı, Medipacs görüntü paylaşımı ve arşiv programı’nı etkin olarak kullanıyor.