Medisoft Hastane Programı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında istediği prosedüre uyumluluk çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.

Bu prosedür kapsamında;

  • Test isteme sayfalarının, her test için, hastaya ait geçmiş en az son iki test sonucunun görülebilecek şekilde yapılandırılması,
  • Klinisyenin, prosedürde belirtilen periyottan daha kısa sürede testi istemesi durumunda bir uyarının çıkması,
  • Ve uyarıya rağmen testin uygulanması durumunda hekim bazında kaydın tutulması

işlemlerini kapsamaktadır