Medisoft Hastane Otomasyonu’nda Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen SKS göstergeleri, Bölüm Bazlı, Klinik bazlı «Kalite İndikatör Raporları» ile TSİM’e yapılacak günlük, haftalık ve aylık gönderiler tek tıkla hazırlanabilmektedir.

Medisoft Hastane Programı ile Zahmetsizce Hazırlanabilen Kalite İndikatör Raporları Listesi

 

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER

Acil Servis
Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi
Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
Hasta Sevk Oranı
Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi – Kart türü Yatış
Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi – Kart türü Uygulama
Transfüzyon Hizmetleri
İmha Edilen Kan Miktarı
Radyasyon Güvenliği
Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı
Tekrarlayan Çekim Sayısı
Ameliyathane
Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları
Yoğun Bakım Ünitesi
Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite Oranı
Doğum Hizmetleri
Sezaryen Oranı
Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Biyokimya Laboratuvarı
Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
Kaybolan Numune Oranı
Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Tekrar Edilen Tetkik Hasta Listesi
Panik Değerli Hasta Listesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kaybolan Numune Oranı – Mikrobiyoloji
Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı – Mikrobiyoloji
Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı – Mikrobiyoloji
Eğitim Yönetimi
Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

 

 

 

KLİNİK BAZLI GÖSTERGELER

 

Diz ve Kalça Protezi Gösterge Kartları
Diz Protezi – Dislokasyon Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (İlk 2 ay)
Diz Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 2 ay)
Diz Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Revizyon Cerrahisi Yapılan Hasta Oranı (12 ay)
Diz Protezi Operasyon Gününde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı
Diz Protezi – Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)
Diz Protezi – Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (2 ay-12 ay)
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Antikoagulan İlaç Verilen Hasta Oranı
Taburcu Edilen Diz Protezi Operasyonu Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (ilk 3 ay)
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (ilk 3 ay)
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (ilk 1 ay)
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (ilk 1 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Dislokasyon Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (İlk 2 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Reoperasyon Yapılan Hasta Oranı (İlk 2 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Revizyon Cerrahisi Yapılan Hasta Oranı (12 ay)
Kalça Protezi Operasyon Gününde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı
Kalça Protezi – Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)
Kalça Protezi – Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (2 ay-12 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Antikoagulan İlaç Verilen Hasta Oranı
Taburcu Edilen Kalça Protezi Oper. Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (ilk 3 ay)
Kalça Protezi Oper. Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (ilk 3 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (ilk 1 ay)
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (ilk 1 ay)
Katarakt Gösterge Kartları
Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Ortalama Yatış Gün Sayısı
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir – Üç Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir – Üç Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Üç Ay İçinde Reoperasyon Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Altı Ay İçinde Görmeyi Azaltan Arka Kapsül Kesafeti Gelişme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Yıl İçinde Dekolman veya Yırtık Görülme Oranı
Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı
Koroner Kalp Hastalığı Gösterge Kartları
İlk Kez KKH Tanısı Almış Hastalarda LDL Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Yapım Aşamasında – Kan Basıncı Değeri Kontrol Altında Olan KKH Tanılı Hasta Oranı
KKH Tanılı Hastalarda Tütün Kullanma Oranı
Koroner Anjiyografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan KKH Tanılı Hasta Oranı
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyografi Yapılma Oran
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyoplasti Yapılma Oranı
Koroner Anjiyografi Yapılan KKH Tanılı Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oran
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda By-Pass Cerrahisi Uygulanma Oranı
KKH Tanılı Hastalarda Koroner Reanjiyografi Uygulama Oranı
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Akut Miyokart Enfarktüsü Görülme Oranı
Akut Miyokart Enfarktüsü Mortalite Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı
İnme Gösterge Kartları
Ambulans ile Hastaneye Ulaşan İnme Tanılı Hasta Oranı
Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı
EKO veya TEE Tetkiki Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
Karotis-Vertebral Doppler USG Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
Trombolitik Tedavi ile İlişkili Hemoraji Komplikasyonu Gelişen İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Uyg. İnme Tanılı Hasta Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi Sonrası Hemorajik Komplikasyon Gelişen İnme Tanılı H.
Dekompresif Cerrahi Uygulanan İnme Tanılı Hasta Oranı
Rehabilitasyon Tedavisine Erken Başlanan İnme Tanılı Hasta Oranı
Pulmoner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı
Üriner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı
Bası Yarası Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı
Derin Ven Trombozu Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı
Hastanede Düşen İnme Tanılı Hasta Oranı
Taburculuk Sonrası İnme Tanısı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı
İskemik İnme Tanılı Hastalarda INR Bakılma Oranı
Karotis Endarterektomi Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
Supraaortik Stent Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı
Diabetes Mellitus Gösterge Kartları
DM Tanısı Alan Hastalarda HbA1c Ölçümü Yapılanların Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Yılda 4 Kez ve Üzeri HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen HbA1c 9dan büyük Olan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen HbA1c 7den küçük Olan Hasta Oran
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Son HbA1c Düzeyi 7-9 Arasında Olan Hasta Oranı
Yapım Aşamasında -DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Beden Kütle İndeksi Hesaplanan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde DM Eğitimi Alan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Düzeyi <100 mg/dl olan Hasta Oranı
DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)
DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)
Yapım aşamasında -DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Ölçülen Hasta Oranı
Yapım a. -DM Tanısı Alan Hastalarda Kan Basıncı Son Ölçüm Değeri 130/80 ve Altında Olan Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Tütün Kullanım Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Nefropati Taraması Amacı ile Mikroalbuminüri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
DM Nedeni ile Böbrek Hastalığı Gelişen Hasta Oranı
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Alt Ekstremite Amputasyon Oranı
DM Tanısı Alan Hastalarda Kronik Komplikasyonlar Nedeni ile Yatışı Yapılanların Oranı
Prostat Kanseri Gösterge Kartları
Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50-80 Yaş Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Total PSA Değeri 2.5 ng/ml ve Üzerinde Olan 50-60 Yaş Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Total PSA Değeri 3 ng/ml ve Üzerinde Olan 60 – 70 Yaş Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Total PSA Değeri 5 ng/ml ve Üzerinde Olan 70 – 80 Yaş Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı
Prostat Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Serbest PSA Bakılma Oranı
Radyoterapi Alan Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda Komplikasyon Görülme Oranı
Prostat Kanserli Hastalarda Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Görülme Oranı
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı
KOAH Tanısı Alan Hastalarda İnhaler Tedavi Eğitimi Verilme Oranı
Steroid Tedavisi Alan KOAH Tanılı Hasta Oranı
Yılda En Az Bir Kez Kontrole Gelen KOAH Tanılı Hasta Oranı
KOAH Alevlenme Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı
KOAH Alevlenme Tanısı ile Taburcu Olduktan Sonra 3 Ay İçinde Aynı Tanı ile Tekrar Yatışı Yapılan
KOAH Tanısı ile Yoğun Bakım Servisine Yatan Hasta Oranı
KOAH Alevlenme Tanısı ile Antibiyotik Reçete Edilen Hasta Oranı
KOAH Tanısı Alan Hastalardaki Mortalite oranı
KOAH Tanısı Alan Hastalarda Tütün Kullanma Oranı
KOAH Alevlenme Tanısıyla Birden Fazla Yatışı Yapılan Hasta Oranı
Kolorektal Gösterge Kartları
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda  Preoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Toraks Görüntüleme Yapılma Oranı
Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda  Preoperatif Alt Abdomen MR Çekilme Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon  Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda,  Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı
Rektum Kanseri Tanılı Hast. Postoperatif Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi veya Rektoskopi Yapılma
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda  Postoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı
Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon  Geçiren Hastalarda Komplikasyona Bağlı Reoperasyon Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı